Responsive image

Välkommen att spela

Klicka på anslut eller scanna QR-koden på startkortet för att ansluta

Du behöver uppge ett lagnamn och din email för att kunna delta.

Instruktionsvideo