Responsive image

Användarvillkor

Cookies

digiquiz.se webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

digiquiz.se använder den förstnämnda typen för att hålla ordning på inloggningar, både för att leda quizen och för att deltaga i quizen. Du hålls inloggad i två timmar eller tills du stänger ner webbläsaren.

För att kunna få full funktionalitet på vår webbplats så krävs det att du accepterar cookies. Om du inte vill accepterar cookies så kan du stänga av dessa i din webbläsare eller välja att lämna vår webbplats genom att stänga din webbläsare.

Immateriella rättigheter

digiquiz.se förbehåller sig äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. När inte annat anges kräver publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk, digiquiz.se tillstånd. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering skall källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i att skapa/kopiera frågor och liknande på digiquiz.se får enbart lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att informationen får lagras, spridas och publiceras.

Länkning

digiquiz.se tillhandahåller länkar till andra webbplatser på webbplatsen. Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och digiquiz.se är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Alla länkar till DigiQuiz webbplats ska gå till hemsidan om inte annat skriftligen överenskommits med DigiQuiz. Vid sådan länkning ska all information öppnas i ett separat fönster och får inte placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och svensk domstol.